Publikacje i doniesienia zjazdowe

Uczyć się, to nic innego jak przypominać sobie Cyceron (106-43 p.n.e.)
 1. Kotwicki T., Korbel K., Kozinoga M., Janusz P.: Skolio-kifoza - skolioza lędźwiowa połączona z hiperkifozą piersiową osobny wzór deformacji kręgosłupa w wieku młodzieńczym - zagadnienia diagnostyczne i terapeutyczne. XXIX Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOITr, Międzyzdroje, Polska 16 - 18.05.2019.                                                                                                               
 2. Kozinoga M., Janusz P., Politarczyk K., Korbel K., Stoliński Ł., Kotwicki T.: Wpływ ruchowych zajęć korekcyjnych na postawę ciała dzieci. XXIX Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOITr, Międzyzdroje, Polska 16 - 18.05.2019.                                                                                               
 3. Kotwicki T., Korbel K., Kozinoga M., Janusz P.: ATR SUM - a valuable parameter to assess total trunk torsion in AIS. 14 th SOSORT Annual International meeting, San Francisco, USA 25 - 27.04.2019.                                                                                                                                                             
 4. Kozinoga M., Janusz P., Politarczyk K., Korbel K., Stolinski L., Kotwicki T.: Impact of dedicated physical activity on child’s body posture. 14 th SOSORT Annual International meeting, San Francisco, USA 25 - 27.04.2019.                                                                                                                                    
 5. Kozinoga M., Janusz P., Politarczyk K., Korbel K., Stolinski L., Kotwicki T.: Active self-correction of child’s body posture assessed in sagittal plane with digital photography. 14 th SOSORT Annual International meeting, San Francisco, USA 25 - 27.04.2019.                                                                
 6. Kotwicki T., Korbel K., Kozinoga M., Janusz P.: Outcome of TLSO for idiopathic scoliosis and role of compliance: study according to SRS and SOSORT criteria. 38 th European Paediatric Orthopaedic Society Annual meeting, Tel Aviv, Israel 03 - 06.04.2019.  
 7. Korbel K., Glowka P., Janusz P., Kotwicki T.: Outcome of Cheneau brace treatment for idiopathic scoliosis in adolescents. IRRSD 2018 International meeting, Utrecht, Holandia 14 – 16.06.2018.

 8. Korbel K., Janusz P., Kotwicka M., Kotwicki T.: Cheneau brace treatment: comparison of compliant versus non compliant patients. IRRSD 2018 International meeting, Utrecht, Holandia 14 – 16.06.2018.

 9. Kotwicki T., Korbel K., Kozinoga M., Janusz P.: Skolio-kifoza, idiopatyczna skolioza lędźwiowa lub piersiowo-lędźwiowa w połączeniu z hiperkifozą klatki piersiowej - osobny wzorzec młodzieńczej deformacji kręgosłupa u nastolatków. 11 Young Physiotherapy Spring Time-International Conference, Wrocław, Polska 26.05.2018.                                                                                                            
 10. Korbel K., Kozinoga M., Stolinski L., Janusz P., Politarczyk K., Kotwicki T.: Wyniki leczenia skoliozy idiopatycznej gorsetem Cheneau: pacjenci stosujący w pełnym wymiarze czasu z wysokim ryzykiem progresji versus pacjenci stosujący w niepełnym wymiarze czasu z niskim ryzykiem progresji. 11 Young Physiotherapy Spring Time-International Conference, Wrocław, Polska 26.05.2018.
 11. Korbel K., Kozinoga M., Janusz P., Kotwicki T.: Porównanie wyników leczenia gorsetowego skolioz idiopatycznych w zależności od stopnia stosowania się chorego do zalecenia noszenia gorsetu. XXVIII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Białystok, Polska 17 – 19.05.2018

 12. Kotwicki T., Korbel K., Kozinoga M., Janusz P.: Scolio-kyphosis, an idiopathic lumbar or thoracolumbar scoliosis combined with thoracic hyperkyphosis – a separate pattern of adolescent spinal deformity. 13 th SOSORT Annual International meeting, Dubrovnik, Chorwacja 19 – 21.04.2018.

 13. Kozinoga M., Stolinski L., Politarczyk K., Korbel K., Czaprowski D., Kotwicki T.: Active self-correction of child’s body posture assessed in sagittal plane with digital photography. 13 th SOSORT Annual International meeting, Dubrovnik, Chorwacja 19 – 21.04.2018.

 14. Korbel K., Kozinoga M., Stolinski L., Janusz P., Politarczyk K., Kotwicki T.: Outcome of Cheneau brace treatment for idiopathic scoliosis: full time wear in patients with higher progression risk versus part time wear in patients with lower progression risk. 13 th SOSORT Annual International meeting, Dubrovnik, Chorwacja 19 – 21.04.2018.

 15. Korbel K., Kozinoga M., Stolinski L., Janusz P., Głowka P., Politarczyk K., Kotwicki T.: Leczenie gorsetowe młodzieńczej skoliozy idiopatycznej: porównanie pacjenci stosujący się do zaleceń versus pacjenci nie stosujący się do zaleceń. 10 Young Physiotherapy Spring Time-International Conference, Wrocław, Polska 26 – 27.05.2017. Praca wyróżniona 3 nagrodą konferencji.

 16. Korbel K., Kozinoga M., Stolinski L., Janusz P., Głowka P., Politarczyk K., Kotwicki T.:  Wyniki leczenia gorsetowego młodzieńczej skoliozy idiopatycznej ocenione zgodnie z kryteriami Scoliosis Research Society. 10 Young Physiotherapy Spring Time-International Conference, Wrocław, Polska 26 – 27.05.2017.

 17. Korbel K., Kozinoga M., Stolinski L., Janusz P., Głowka P., Politarczyk K., Kotwicki T.: Wyniki gorsetowania skolioz w jednym ośrodku ocenione według kryteriów SRS i SOSORT. XXVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Gdańsk, Polska 18 – 20.05.2017

 18. Korbel K., Kozinoga M., Stoliński L., Janusz P., Główka P., Politarczyk K., Kotwicki T.: Outcome of Cheneau brace treatment for idiopathic scoliosis in adolescents. 12 th Annual Meeting of the SOSORT 2017-International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities, Lyon, France, 04-07.05.2017.                                                                                                                                              
 19. Korbel K., Kozinoga M., Stoliński L., Janusz P., Glowka P., Politarczyk K., Kotwicki T.: Cheneau brace treatment: comparison of compliant versus non compliant patients. 12 th Annual Meeting of the SOSORT 2017-International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities, Lyon, France, 04-07.05.2017.                                                                                                                               
 20. Stolinski L., Czaprowski D., Kozinoga M., Korbel K., Politarczyk K., Glowka P., Janusz P., Tyrakowski M., Suzuki N., Kotwicki T.: Technical errors of the photographic method for body posture assessment12 th Annual Meeting of the SOSORT 2017-International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities, Lyon, France, 04-07.05.2017.
 21. Stolinski L., Czaprowski D., Kozinoga M., Korbel K., Politarczyk K., Ulman P., Cerny P., Suzuki N., Kotwicki T.: Variability of the parameters determined sagittal profile of the trunk assessed using photography. 12 th Annual Meeting of the SOSORT 2017-International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities, Lyon, France, 04-07.05.2017.

 22. Kozinoga M., Politarczyk K., Czaprowski D., Leszczewska J., Stolinski L., Korbel K., Kotwicki T.: Assessment of lower limb muscle flexibility and trunk mobility in patients with idiopathic scoliosis. 12 th Annual Meeting of the SOSORT 2017-International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities, Lyon, France, 04-07.05.2017.                                                                                     
 23. Korbel K., Kotwicki T.: Wyniki gorsetowania skolioz idiopatycznych w jednym ośrodku ocenione według kryteriów SRS i SOSORT. VII Forum Praktyków Skoliozy-Leczenie Gorsetowe Skolioz, Warszawa, Polska, 18.11.2016.                                                                                                                                    
 24. Korbel K.Profilaktyczny projekt zdrowotny "Skierniewice stawiają na zdrowie - profilaktyka wad i błędów w postawie ciała dzieci uczeszczających do klas I-III szkół podstawowych w Skierniewicach". Współpraca merytoryczna.                                                                                               
 25. Korbel K., Kozinoga M., Stolinski L., Kotwicki T.: 12th International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities – SOSORT 2015 Annual Meeting (Abstract P8). Scoliosis and Spinal Disorders 2016, 11(Suppl 1):23.                                                                                                              
 26. Stolinski L., Kozinoga M., Politarczyk K., Korbel K., Czaprowski D., Ulman P., Cerny P., Kono K., Suzuki N., Kotwicki T.: Variability of ATSI and POTSI parameters in time and  depending on camera position. SOSORT-IRRSD International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities, Banf, Canada, 25-28.05.2016.                                                                                                                
 27. Stolinski L., Kozinoga M., Politarczyk K., Korbel K., Czaprowski D., Ulman P., Cerny P., Kono K., Suzuki N., Kotwicki T.: Zmienność wartości parametrów fotograficznych ATSI i POTSI w czasie oraz w zależności od ustawienia kamery. 9 Young Physiotherapy Spring Time-International Conference, Wrocław, Polska 20-21.05.2016.                                                                                                               
 28. Korbel K., Kozinoga M., Stolinski L., Kotwicki T.: Retrospektywna analiza dokumentacji medycznej skoliozy idiopatycznej pochodzącej z jednego ambulatorium dla zgodności z kryteriami Scoliosis Research Society oceny wyników leczenia gorsetowego. 8 Young Physiotherapy Spring Time-International Conference, Wrocław, Polska 22-23.05.2015. Praca wyróżniona decyzją Komitetu Naukowego.                                                                                                                                             
 29. Stolinski L., Czaprowski D., Kozinoga M., Korbel K., Ulman P., Glowka P., Kotwicki T.: Ocena parametrów fotograficznych w płaszczyźnie strzałkowej: wartości normatywne dla populacji polskich dzieci w wieku 7-10 lat. XXV Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Zakopane, Polska, 21-23.05.2015.                                                   
 30. Stolinski L., Czaprowski D., Kozinoga M., Korbel K., Ulman P., Glowka P., Kotwicki T.: Wartość Kąta Rotacji Tułowia (KRT) u 8014 uczniów poznańskich szkół podstawowych w wieku 7-10 lat – Wyniki lokalnego programu przesiewowego. XXV Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Zakopane, Polska, 21-23.05.2015.                                
 31. Korbel K., Kozinoga M., Stolinski L., Kotwicki T.: Retrospective analysis of idiopathic scoliosis medical records coming from one out-patient clinic for compatibility with Scoliosis Research Society criteria of brace treatment studies. 10 th Annual Meeting of the SOSORT 2015-International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities, Katowice, Polska, 07-09.05.2015.                                    
 32. Kozinoga M., Czaprowski D., Politarczyk K., Stolinski L., Korbel K., Kotwicki T.: Assessment of lower limb muscle flexibility and pelvis in patients with idiopathic scoliosis. A pilot study. 10th Annual Meeting of the SOSORT 2015-International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities, Katowice, Polska, 07-09.05.2015.                                                                                                             
 33. Stolinski L., Czaprowski D., Kozinoga M., Korbel K., Ulman P., Kotwicki T.: Digital photography for sagittal trunk curvatures: standarization and repeatability of the method. 10th Annual Meeting of the SOSORT 2015-International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities, Katowice, Polska, 07-09.05.2015.                                                                                                                       
 34. Stolinski L., Czaprowski D., Kozinoga M., Korbel K., Ulman P., Kotwicki T.: Intraobserver and interobserver repeatabillity of sagittal spinal curves measurements using Rippstein plurimeter. 10th Annual Meeting of the SOSORT 2015-International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities, Katowice, Polska, 07-09.05.2015.                                                                                     
 35. Stolinski L., Czaprowski D., Kozinoga M., Korbel K., Ulman P., Kotwicki T.: Photographic parameters for sagittal profile assessment: normal values for children 7-10 years. 10th Annual Meeting of the SOSORT 2015-International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities, Katowice, Polska, 07-09.05.2015.                                                                                                                                      
 36. Stolinski L., Czaprowski D., Kozinoga M., Korbel K., Ulman P., Kotwicki T.: Trunk asymmetry in 8014 primary school children aged 7-10 years-results from local screening program. 10th Annual Meeting of the SOSORT 2015-International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities, Katowice, Polska, 07-09.05.2015.                                                                                                               
 37. Korbel K., Kozinoga M., Stolinski L., Kotwicki T.: Scoliosis Research Society (SRS) Criteria and Society of Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment SOSORT 2008 Guidelines in Non-Operative Treatment of Idiopathic Scoliosis. Pol Orthop Traumatol 2014; 79:118-122.                                          
 38. Negrini S., Hresko T., O’Brien J., Price N., SOSORT Boards and SRS Non-Operative Committee: Recommendations for Research Studies on Treatment of Idiopathic Scoliosis: Consensus 2014 between SOSORT and SRS non–operative management committee. Scoliosis (2015) 10:8. Professional Board SOSORT.                                                                                                            
 39. Stolinski L., Czaprowski D., Kozinoga M., Korbel K., Janusz P., Tyrakowski M., Kotwicki T.: Analiza przedniego współczynnika symetrii tułowia (ATSI) u zdrowych dzieci na podstawie cyfrowych zdjęć fotograficznych: wartości normatywne dla wieku 7-10 lat. XLIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Warszawa, Polska, 17-19.09.2013.                                             
 40. Stolinski L., Czaprowski D., Kozinoga M., Korbel K., Janusz P., Tyrakowski M., Kono K., Suzuki N., Kotwicki T.: Analysis of Anterior Trunk Symmetry Index (ATSI) in healthy school children based on 2D digital photography: normal limits for age 7-10 years. Scoliosis Journal, 2013 vol. 8(Suppl 2) pp. P10. 10th Annual Meeting of the SOSORT 2013-International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities, Chicago Ilinois, USA, 08-11.05.2013.                                                                              
 41. Korbel K., Kozinoga M., Stolinski L., Kotwicki T.: Retrospektywna analiza dokumentacji medycznej skoliozy idiopatycznej pochodzącej z jednego ambulatorium dla zgodności z kryteriami Scoliosis Research Society oceny wyników leczenia gorsetowego. W: Interdyscyplinarność współczesnej rehabilitacji; red. Małgorzata Paprocka – Borowicz, Sławomir Jarząb, Jadwiga Kuciel – Lewandowska; Wrocław; Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2016; ISBN 978-83-6227-635-6.                                                                
 42. Koczewski P., Shadi M., Kotwicki T., Tomaszewski M., Korbel K.Intermediate Ray deficiency-a new type of lower limb hypoplasia. Skeletal Radiology. 2013 vol.42(3)pp.377-83.                                                 
 43. Korbel K., Murawska M.: Gabinet Fizjoterapii-Aspekt Kliniczny, Prawny i Ekonomiczny. W: Holistyczne ujęcie rehabilitacji; red. Andrzej Pozowski, Małgorzata Paprocka – Borowicz, Sławomir Jarząb; Wrocław; Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2012; ISBN 978-83-7055-445-3.
                                                                                                      
 44. Korbel K.: SFTR zapis ruchomości stawów w badaniu goniometrem wg wytycznych International Standard Orthopedic Measurements. W: Wybrane aspekty rehabilitacji [CD-ROM]; red. Andrzej Pozowski, Sławomir Jarząb; Wrocław: Akademia Medyczna Piastów Śląskich, 2011; ISBN 978-83-7055-412-5.
      
 45. Korbel K.: The Bunnell Scoliometer Test as part of the diagnosis in the course of idiopathic scoliosis. Interdsciplinary Rehabilitation; ed. by Sławomir Jarząb, Małgorzata Paprocka – Borowicz, Andrzej Pozowski; Wroclaw Medical University, 2011; ISBN 978-83-7055-404-0.
                                                                        
 46. Korbel K.: Fizjoterapeuta w dzisiejszej medycynie. W: Sprawne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej; red. Maria Danuta Głowacka, Jan Galicki; Poznań: Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu, 2010; ISBN 978-83-62228-03-4.
                                                                                                                                   
 47. Korbel K.Un examen physiothéapeutique en orthopédie. Profession Kiné; 26/2010.                              
 48. Korbel K.: Fizjoterapia w geriatrii i opiece paliatywnej jako dyscyplina medyczna i duchowa. W: Rehabilitacja interdyscyplinarna; red. Sławomir Jarząb, Andrzej Pozowski, Małgorzata Paprocka – Borowicz; Wrocław: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2009; ISBN 978-83-7055-513-9.
                                                              
 49. Korbel K.Usprawnianie w porażeniu nerwu twarzowego. Rehabilitacja w praktyce; 1/2009.

  Prywatne Wizyty Domowe

  • Obszar: Wałbrzych (obręb 30 km)
  • Godziny wizyt: 16 - 22 w przypadkach nagłych 24h / 7